©  Foto:

Havhaven

Havhaven er en vild have, der er domineret af en række små og store sten, som danner formen på et skib.

Havet og himlen dominerer landskabet oppe ved Kunstbygningen inde i havnebugten mellem forbjergene Helshage og Roshage.

Her i havnebugtens midte ligger den hvide kunstbygning på en åben bakketerrasse frit og højt hævet over havn og hav med vid udsigt over de 3 have Vesterhavet, Nordatlanten og Skagerrak.

Mod syd og øst har terrænnet form af en lavning, hvori en vild have gror idyllisk og frodig fuld af hyld, skvalderkål og eventyr.

Kunstbygningen er om sommeren ramme om løbende kunstudstillinger ofte temaudstillinger inspireret af stedet.

Haven domineres af en række større og mindre sten, der tilsammen danner et skib med "Vindharpe"(4) i front, "Hvalen"(8) i midten og "Stolen"(9) som agterstavn.

En anden stol har fundet sin plads i kalkstenskrydset(6), der markerer verdenshjørner og midte og det sted hvor Nordatlantens Hus skal bygges.

Endvidere til Gammelstolen(11) bagerst i haven, der symboliserer dengang stolen også var bord. De mange siddesten er gode til at indfange stedets magi.

På bakken nord for vindharpen står en gruppe stenmennesker skuende ud over havet mod nordvest. Magisk og gådefuldt. Stenskulpturerne(5) er udført af nordmanden Svein Knudsen.

Tæt ved Kunstbygningen står en havtyr i rundjern(2). Tyren er udført af Per Kramer. Her har også John Olsens vindorgel "Fugl Føniks"(3) sin pæl. Af andre skulpturer skal nævnes "Klokkeren"(13), "Hvalharpen"(12) og "Mødet"(10).

Mellem den tætte viltre hyldebevoksning i nordøst slanger stierne sig i marehalmen og leder op mod John Olsens "Panfløjte"(14) bagerst i haven. Lægger du øret til kan du høre den spille.

Herfra "Æ Bjerg" er der smuk udsigt over havnen til havn og hav og til fyret omkranset af de hvide Hanstholmhuse og den lille kullede kirke.