©  Foto:

Hedvigs Hus

Læsø Museum købte Hedvigs Hus i 1994 for at redde en af de meget karakteristiske Læsøhuse, med bindingsværk af strandingstømmer og tangtag, fra at blive nedrevet.

Læsø Museum købte Hedvigs Hus i 1994 for at redde et af de meget karakteristiske Læsø-anlæg med bindingsværk af strandingstømmer og tangtag fra at blive nedrevet.
Tanken med erhvervelsen var fra begyndelsen at skabe rammer for en formidling til Museets publikum af dagliglivet på Læsø i en tid, hvor mennesker fulgte råvarerne fra mark og hav til bord og brug.
Huset fremstår i dag som én lang bygning, med stald i den østlige ende og beboelse i den vestlige ende.
Til bygningen hører et jordstykke på ca. 6 tdr. land.
Hele arealet er blevet drænet, ved at der er gravet grøfter.
Arealet dyrkes nu af et huslaug af frivillige arbejdere.

Der afholdes Valborgsaften hver år, den 30. april

I sommerperioden og i efterårsferien, på tirsdage og torsdage holder lauget åbent fra kl. 10-14.