©  Foto:

Helleristninger ved li. Strandbygård

Helleristningsfeltet ved Ll. Strandbygård er det største på Sydbornholm.

Helleristningerne findes her på en lille klippe, der ligger i flugt med den omgivende markoverflade. På kloppefladen er afbildet 11 store hjulkors.

Det største af hjulkorsene har en dobbelt ring og to hornlignende udvækster. Omkring hjulkorsene ses et halvt hundrede skåltegn, hvoraf fire er forbundet i en korslignende figur. Helleristningerne ved Ll. Strandbygård blev fundet i 1878.

I samme område har man i tidens løb fundet flere helleristningssten med skålguber. Disse er sammen med en række gravhøje fra bronzealderen fjernet i tidens løb. Meget tyder på, at her har været en tæt bebyggelse i dette tidsrum.

Drej fra Søndre Landevej af mod Ll. Strandbygård.

Parkering udenfor gården, skilt viser herfra vejen til helleristningerne
Foto Finn Hansen