©  Foto:

Hellig Peder Bornholm

Strækningen er en lang rullestensstrand. Stranden er besværlig at gå på, men til gengæld er der store muligheder for at få en flot havørred. Store stenblokke, sandbanker og skær gør stedet attraktivt for både fisk og lystfiskere.
Kæmpeåens udløb er fredet 16/09 - 16/01. Fredningszonen starter 100 m nord for Ravnebæk og slutter ved havnen i Hellig Peder.
Ideelt bør man affiske strækningen i flere omgange. Først fra Ravnebæk og sydpå indtil stien viger væk fra havet. Derefter mellem de to havne, og til sidst omkring Gines Minde, hvor vanddybden er stor.
Fisketegn kræves.

http://bornholm.info/Lystfiskeri/437we.aspx?langId=1