©  Foto:

Helligpeder Havn

Maximum Opholdslængde: (så længe det ønskes) Lille fiskerleje - Inderhavnen er som regel fyldt op af lokale både, men yderhavnen friholdes til gæstesejlere. Anløbes om dagen i lyst og sigtbart vejr, men ikke ved pålandsstorm.
Havnen med den nyrestaurerede havnehytte, røgerierne, de små beboelses huse og den sammenhæng, de har med det omgivende kystlandskab tillæg- ges meget stor kulturhistorisk, miljømæssig og landskabelig værdi.