©  Foto:

Helm Polde - Toftlund

Hedelyng og ene udgør de markante bevoksninger i dette fredede og ellers træløse område.

Fra den nærliggende, statsejede Hønning Plantage kan man være heldig at se krondyr vandre ud på Helm Polde. Der er flere forholdsvis sjældne fugle i dette område, der spiller sammen med plantagen og Hønning Mose. Tranen har opholdt sig her i yngleperioden, og den rødryggede tornskade ses også. Hvepsevågen yngler i plantagen..

(Kilde: www.fredninger.dk)