VisitDenmark

Heltborg Kirke

Landsbykirke.

Heltborg kirke er smukt beliggende på en bakketop og ses viden om. 
Romansk kirke indviet til Sct. Peder. Fritliggende og indmuret i sokkelen karmsten med tostavsprofil fra den nu tilmurede syddør.

I våbenhuset er opstillet en billedkvadersten. Motivet forestiller - måske - et menneske og et par dyr. Over døren inde i kirken fragment af kalkmaleri af judas-kysset, og i korbuen kalkmaleri af det nye Jerusalems to træer? eller er det bare planteornamentik?

Nyt dåbsfad af stentøj.

FOTOS: Niels Clemmensen