©  Foto:

Heltborg Kirke

Landsbykirken Heltborg Kirke i Thy er smukt beliggende på en bakketop og ses viden om. 

Den romanske kirke var i katolsk tid indviet til Sankt Peder.

Fritliggende og indmuret i sokkelen ses karmsten med tostavsprofil fra den nu tilmurede syddør.

I våbenhuset er opstillet en billedkvadersten. Motivet forestiller - måske - et menneske og et par dyr.

Over døren inde i kirken ses et fragment af et kalkmaleri af judas-kysset, og i korbuen er der et kalkmaleri af det nye Jerusalems to træer? Eller er det bare planteornamentik?

Nyt dåbsfad af stentøj.

FOTOS: Niels Clemmensen