©  Foto:

Herrested Kirke

Oppe på en lille bakke, hævet over gade og kirkegård, ligger Herrested Kirke. Den er oprindeligt opført i sidste halvdel af 1100-tallet, men er præget af en restaurering der blev afsluttet i 1880. 

 

Kirken, der ligger hævet over gade og kirkegård på en lille bakke, er oprindelig fra den sidste halvdel af 1100-tallet. Som den fremstår i dag i det ydre er den stærkt præget af den restaurering, der afsluttedes i 1880.
 
Den består nu af tårn i vest, skib med smallere kor og halvrund apsis. En romansk søjleportal, antagelig fra skibet, blev ved restaureringen ca. 1880 flyttet til vestgavlen og mistede ved kraftig omhugning hele sit gamle præg. I det indre er den romanske korbue bevaret, afdækket for det pudslag, der dækker den øvrige kirke, og med profilerede kragbånd.

I slutningen af middelalderen blev skibet forlænget, og et 23 m højt tårn med blændingsprydede gavle opførtes mod vest, og kirkens indre dækkedes af hvælvinger. Ved den restaurering, der afsluttedes ca. 1880, blev murene delvis fornyet og udvendigt pudset med cement, kvadrene blev omhugget, og profilsoklen førtes rundt om hele kirken, også om tårnet, hvor man i vestsiden opstillede den førnævnte romerske søjleportal med et par løveprydede karmsten.