©  Foto:

Hirtshals Havn

Hirtshals Havn er en af Danmarks største fiskerihavne. Hver dag kan man se mange fiskekuttere, fritidsjoller, færger osv., sejle ud og ind af havnen. 

Hirtshals Havn

Hirtshals Havn blev bygget i perioden 1919-1931 under ledelse af ingeniør Jørgen Fibiger, og udvidet første gang i 1966 - og flere gange siden.

Hirtshals Havn er rammen om omfattende erhvervsaktiviteter inden for fiskeri, fiskeforædling, transport og maritim service, og er i dag en af Danmarks største fiskerihavne. En del af havnen er lukket for offentligheden, men man kan køre eller gå rundt og se både, der lander deres fisk.

Vesthavn

Vesthavnen er en af de ældste dele af havnen, og det er her at de mindre fiskekuttere og flere maskinværksteder, malerværksted, udstyrsbutikker, sejlmagerværksted og vodbinderier samt en bedding og et slæbested holder til. Senest er Hirtshals Marina blevet etableret.

Hirtshals Marina

Marinaen blev etableret i 2005, så besøgende lystsejlere kunne få en fast og central plads i havnen. Der er stigende interesse for at anløbe Hirtshals, og der er stadig flere både med fast base i Hirtshals. Derfor blev Hirtshals Marina allerede forlænget i 2011. I lige line fra flydebroen er der forbindelse til byen med "Trappe & Monument", som er en oplevelse i sig selv.

"Trappe & Monument" 

"Trappe & Monument" er formet som et bølgeslag, der forbinder "Den Grønne Plads" og Vesterhavet, - "oppe" og "nede". 
De forskellige afstande mellem trinene på de to sider af trappen giver sjove oplevelsesmuligheder, og fra "Molen" i midten er der en fin udsigt over havnen. 
Bygningsværket er skabt af billedkunstneren Dorte Dahlin og billedhugger Mogens Møller og blev opført af Hirtshals Kommune i 1997.

Jollehavnen

De mindre fritidsjoller ligger til ved Vest Molen, og dette er også en god plads for lystfiskeri.  

Østhavnen

På Østhavnen er der mulighed for at følge aktiviteterne på en moderne erhvervshavn. Østhavnen rummer godstrafik og færgetrafik, samt værft og fragtaktiviteter.

Værftet Hirtshals Yard ses markant på havnen med den overdækkede flydedok "Nordsøkatedralen" som vartegn. På havnen er der mulighed for at se lastning og losning af fragtskibe og reparation af forskelllge fartøjer som trawlere og supplyfartøjer til oliesektoren i Nordsøen.

Med op mod 60 ugentlige færgeanløb er der hen over dagen mulighed for at følge færgernes ankomster og afgange, samt lastningen og losningen af biler og lastbiler.

Selv om man ikke altid kan komme tæt på, er det alligevel en oplevelse at fornemme aktiviteterne på havnen.