©  Foto:

Hjerm Østre Kirke - Struer

Hjerm Østre Kirke - Struer

Hjerm Østre Kirke er bygget i 1904 i røde mursten med korte korsarme og tårn i vest med højt pyramidespir. Taget er af skifer. Stilen er enkel, nygotisk med hvidkalkede spidsbuehvælvinger.

Kirken fik i 2004 nyt alterparti med svævende alterbord af bornholmsk granit og altertavlen "De store hænder", af Arne Haugen Sørensen. Belysningen ovenover er en "stjernehimmel" af lysledere. På kirkeskibets nordvæg hænger "Judaskysset", også af Arne Haugen Sørensen.