©  Foto:

Hjerm Vestre Kirke - Struer

Hjerm Vestre Kirke - Struer

Hjerm Vestre Kirke ligger flot placeret på et af de højeste punkter i sognet. Man formoder ud fra byggemåden, at kirken er bygget ca. 1140, og at den er bygget ved det gamle Hjerm-Ginding herredsting.

I 1500-tallet blev kirken udvidet med korsarme og tårn og fremstår nu med sin karakteristiske løgkuppel. Kirkens prædikestol og altertavle stammer fra 1600-tallet og er som meget andet i kirken knyttet til herregården Volstrup. herfra stammer også Munk-erne, Mogens og Oluf, der med familie er begravet i den søndre korsarm. Mogens Munk er kendt som den adelsmand, der gav Chr. II opsigelsesbrevet, og hans søn Oluf var indsat som biskop i Ribe umiddelbart inden reformationen.

Et andet markant gravmæle er epitafiet over Axel Juul og hans slægt, hvor Chr. V's tilladelse hertil er hugget i en stentavle, som hænger til venstre for koret.