©  Foto:

Hodsager kanoplads

Shelterpladsen ligger ved Storåen og er især beregnet til kanosejlerne. 

Der er stisystem til Hodsager by, hvor der er indkøbsmulighed, samt til det naturskønne fredede Stoubæk Krat på modsatte side af Storåen. Pladsen er privatejet.

Book shelter ved Hodsager Kanoplads online her

Book andre shelters

Skulle der opstå problemer eller har du spørgsmål til din booking, kan du kontakte Herning Kommune, Natur og Grønne Områder. 
Tlf. +45 9628 8141  /  +45 9628 8147
Mobil: +45 2096 2274
Email: ngoeh@herning.dk