©  Foto:

Hoed Kirke

Hoed Kirke er den kirke der ligger længst mod syd af de fire kirker i sognet.

Historien går tilbage til 1183 hvor Biskop Svend af Århus testamenterer en gård I Hoed til cisterciensermunkene ved Øm Kloster. Svend havde mange ejendomme helt ud på Djursland.

Man regner med at klosterbrødrene tog til Glatved efter den gode saltholmskalk som de læssede på pramme og sejlede til Randers, videre af Gudenåen til Mossø hvor de byggede deres kloster ved Øm.

Det har dog ikke været arbejde det hele, munkene har manglet et guds hus til at bede i som de har været med til at rejse på en af de matrikler biskoppen havde skænket dem.

Våbenhuset har omkring 1 m brede undermure. Tårnet er med åben V- side, som er så karakteristisk for Djurslands kirker.

I våbenhuset er der indmuret gravsten med udskårne blomster, som alle er nævnt i Bibelen.

Henvendelse til graveren i arbejdstiden for besøg.