©  Foto:

Højbyen

Kalundborg lå i hundreder af år nærmest som to sammenbyggede byer eller bydele langs den inderste vig af Kalundborg Fjord. Der var dels Højbyen med handelscentrum og den femtårnede kirke, dels Nederbyen.

Efter at Kalundborg Slot blev nedrevet i 1659, blev Højbyens særlige handelsfortrin knækket, og handelsprivilegierne udvidedes 1660 til også at gælde Nederbyen.

Nederbyen blev fremover stedet, hvor al handel og udvikling foregik.

Den middelalderlige Højby blev efterhånden overladt til de dårligere stillede grupper i samfundet. Det har reddet flere af de gamle huse fra udskiftninger og ombygninger, og adskillige af husene er i dag fredede.