©  Foto:

Hørup Kirke, Kjellerup

Hørup kirke stammer fra tiden omkring år 1200. Den blev opført som en typisk romansk kvaderstenskirke, der bestod af skib og kor med kvindeindgang i nordsiden og mandsindgang i sydsiden.

Hørup Kirke

I sengotisk tid omkring 1400-tallet, blev der opført et tårn ved kirkens vestende.

Tårnets nederste del blev bygget af kvadre fra den oprindelige vestgavl, mens resten af tårnet bestod af munkesten. Ved tårnets opførelse blev nordportalen, som var kvindeindgangen, muret efter og mandsindgangens sydportal blev flyttet til tårnets vestende som fællesindgang.

Sådan fremstod kirken i sit ydre indtil 30. oktober 1872, da et kuglelyn under et voldsomt uvejr ødelagde kirken i en sådan grad, at den måtte rives ned og opføres på ny. Heldigvis undgik det meste af kirkens inventar at blive ødelagt og kunne genindsættes i den nyopførte kirke.

Genopførelsen

Inden nedrivningen blev den gamle kirke tegnet op af arkitekt F. Uldall. Hermed kunne den nye kirke genopføres som oprindeligt dog med den forskel, at skibets sidemure blev ført helt igennem til tårnets vestende for at give plads til trappeopgangen til tårn og orgelpulpitur i den ene side og et dåbsværelse i den anden side af våbenhuset.

I 1974, hundredåret for kirkens genopførelse, gennemgik kirkerummet en større renovering og et nyt orgel blev indviet.

Se, hvad andre deler på Instagram

#hørupkirke #visitsilkeborg #visitaarhusregion