©  Foto:

Høve Skov

Kørevejledning: Kør ad Høve Stræde. Drej ind ved Høve Skov, kør forbi campingpladsen og parkér ved den offentlige p-plads.

Glimrende fiskeri efter havørred- specielt vinter samt tidligt forår og sent efterår. Hornfisk i maj, men også sommeren over.
Desuden kan der på de sandede stræk være et godt skrubbefiskeri.

Bundforhold: waders er som hovedregel påkrævet. Dog kan der findes enkelte pladser, der kan afdækkes fra stranden.

Høve er følsom over for vind fra vest og nordvest, som giver møg i vandet.

Læs mere om Høve Skov hos Naturstyrelsen