©  Foto:

Holstebro Valgmenighedskirke

Holstebro Valgmenighedskirke blev indviet i 1885 og udvidet - blandt andet med to tårne mod nord - i 1906.

Der er 500 siddepladser.

Middelalderlig døbefont fra herregården Nr. Vosborg.

Altertavlen forestiller Jesus, der vasker disciplenes fødder, af Joakim Skovgaard fra 1907. Kassetteloft af rå bejsede brædder.

En valgmenighed er en menighed indenfor Den Danske Folkekirke, men uden geografisk afgrænsning og med udstrakt selvstyre og selvstændig økonomi.

Holstebro Valgmenighed er en grundtvigsk menighed med ca. 1100 medlemmer.