©  Foto:

Holtug Kridtbrud

Indtil 1972 blev der gravet kridt og kalk i Holtug Kridtbrud. I 1991 købte Skov- og Naturstyrelsen bruddet, så det i dag er et rekreativt område under Falster Statsskovdistrikt.

I bruddet findes en lang række sjældne og fredede planter, bl.a. Stor Gyvelkvæler, samt padder (salamander, tudser og frøer) og krybdyr (firben og hugorm).
Holtug Kridtbrud er også et godt sted at finde fossiler og forsteninger. Naturen i Holtug Kridtbrud er EU-habitatområde på grund af den specielle overdrevsflora og forekomst af store vandsalamander og klinten er UNESCO-Verdensarv. Derfor er det også et sted, hvor det er vigtigt, at planterne ikke plukkes, og at der aldrig hakkes ellers pilles i klinten og fiskeleret.

Det er muligt at komme ned til kysten uden brug af trapper. Det bedste sted at parkere, når du skal besøge Holtug Kridtbrud er Mandehoved 10, 4660 Store Heddinge.
Her fra kan du nyde den flotte gåtur til Holtug Kridtbrud via Stevns Klint Trampesti eller let leje en landcykel og cykle via landevejen til Holtug.