©  Foto:

Hornbæk Kirke

Alterbilledet malet af guldaldermaleren C. W. Eckersberg, forestiller Jesus og den samaritanske kvinde og er ophængt i 1838.
I den gamle fiskerkirke hænger 4 kirkeskibe fra kaperkrigene 1809-14.
Granit-døbefonden er 800 år gammel.
Den nuværende kirke blev indviet i 1737 og er tredie kirke på samme sted.
Adgang:
Nøglen til kirken kan lånes i huset overfor: Kirkevej 5 A