©  Foto:

Hornbæk Plantage - Fyrreskov lige ud til Øresund

I Hornbæk Plantage når de gamle fyrretræer helt ud til Øresund. Her kan du både hoppe i vandet og se levn fra Anden Verdenskrig og bronzealderen.

En skov mod land og mod havet

Når du går, løber eller cykler i Hornbæk Plantage har du mulighed for to ting: At være omringet af træer langt inde i skoven. Eller at mærke den salte havbrise ved Øresund. Plantagen er nemlig skåret igennem af Nordre Strandvej med en del, der ligger ind mod land og en del, der ligger ud mod kysten.

Men du har naturligvis også lov til at gå over vejen og opleve begge dele.

En markeret rute i skoven

Du kan gå, løbe eller cykle rundt i Hornbæk Plantage på egen hånd. Men du kan også følge den markerede rute på din tur rundt i skoven. En strækning på cirka otte kilometer er markeret med gul. Følg træerne og stenene, hvor markeringen er.

Hvis du følger cykel- og vandrerruten Nordkyststien kommer du igennem Hornbæk Plantage.

Flere cykelruter i Nordsjælland.

Flere vandreruter i Nordsjælland.

Find offerstenen og gravhøjene

Bevæger du dig ind i skoven på sydsiden af Nordre Strandvej, kan du finde gravhøje. I alt er der 25 gravhøje i Hornbæk Plantage. Gravhøjene stammer helt tilbage fra bronzetiden. Du kan se dem på toppen af skrænten.

Går du cirka 250 meter ind i skoven, kan du finde den gamle offersten. Den er fra ca. 3500 fvt. og blev brugt som frugtbarhedssymbol.

Andre aktiviteter i Hornbæk Plantage.

Se Kullen i Sverige

Når du står på stranden i Hornbæk Plantage er der en fantastisk udsigt til Kullen eller Kullaberg, som det hedder i Sverige. Bevæger du dig ind i skoven og op på skrænten, bliver udsigten endnu bedre.

Må jeg tage min hund med?

Du må gerne tage din hund med i Hornbæk Plantage. Og det er tilladt, at du lader hunden løbe uden snor. Hele Hornbæk Plantage er nemlig hundeskov. Det er dog væsentligt, at du har styr på din hund og kan kalde den til dig.

Hundeskove i Nordsjælland. (Tryk på faciliteter og derefter hundeskov)

Sandflugten, der plantede træerne

Det var ikke sandflugten selv, der plantede træerne i Hornbæk Plantage. Men det er sandflugtens skyld, at plantagen blev grundlagt.

Sandflugten i Nordsjælland startede allerede i 1500-tallet. Sand begyndte at fyge ind over bøndernes marker, fordi meget af den naturlige skov var brugt til bygninger og brænde. Der var simpelthen ikke vækster til at holde på jordbunden. Derfor blev mange bønder nødt til at flytte fra deres gårde.

I starten af 1700-tallet var sandflugten en så stor plage, at kongen ansatte tyskeren Ulrich Røhl til at gøre noget ved det. Så Ulrich Røhl plantede træer. Ved Hornbæk plantede han særligt skovfyr, bjergfyr og østrigsk fyr. I dag er der mange forskellige træsorter i Hornbæk Plantage, men du kan stadig se fyrretræerne nede ved vandet.

Tisvilde Hegn og området omkring Asserbo Slotsruin blev også plantet på grund af sandflugten.

Tangvejene – En fun fact

Før Ulrich Røhl og hans mænd anlagde Hornbæk Plantage, var metoden en anden. I mange år kørte nordsjællænderne tang fra stranden ud på de områder, hvor sandflugten hærgede. Derfor kan du i dag støde på byskilte med navnene ”Tangvej” i nogle nordsjællandske byer. I Hornbæk kan du f.eks. se 7. Tangvej og 8. Tangvej.

Hornbæk Plantage under 2. Verdenskrig

Hornbæk Plantage var ikke uberørt af 2. Verdenskrig. Under besættelsen af Danmark blev området på stranden afspærret med pigtråd. Og i 1940 opsatte tyskerne et batteri i Hornbæk Plantage. Her kunne soldaterne bevogte indgangen til Øresund – og nå helt til Sverige med deres patroner.

De gamle betonelementer fra batteriet ligger stadig på stranden. I dag kan du bruge dem som picnicbord, du kan klatre på dem og hoppe i vandet fra dem.  

Læs den også spændende historie om Gilleleje Kirke under 2. Verdenskrig.

Det kan du opleve i nærheden af Hornbæk Plantage

Hornbæk – Besøg den stemningsfulde by og havn

Esrum Kloster – Se hvordan munkene boede i det gamle Nordsjælland og deltag i klosterets arrangementer

Rudolph Tegners Museum – Oplev de imponerende, flere meter høje gips- og bronzestatuer