©  Foto:

Hostrup Kirke

Hostrup Sogn nævnes første gang i kirkelisten i midten af 1300 tallet, hvor kirken er sat til en afgift på 5 skilling i sølv. I senmiddelalderen hørte Hostrup Kirke, under det biskoppelige gods, Visselbjerg.

Kirken er opført af blandede materialer, bl.a. tufsten og granitkvadre, og består af romansk skib og kor. Det sengotiske tårn mod vest er bygget i 1715 og våbenhuset mod syd er fra 1926.

Den gamle indgang gennem diget mod vest førte op til kirken fra en plads mod øst til de kirke søgendes heste og vogne.

Kirkerummet præges af inventar i egnens unge renæssancestil efter en fuldstændig fornyelse af indretningen i midten af 1580’erne.

Kapellet blev opført i 1956 udenfor diget mod øst og i den forbindelse blev der lavet en ny indgangsportal med dobbelt låge til kirkegården. I 1989 blev der lavet en tilbygning med kontor- og graverfaciliteter.

Hostrup Kirkes klokke er støbt, i nærheden af kirken, på S. Jørgens Dag den 23. april 1431 af klokkestøber, Peder Johansen, fra Randers..