©  Foto:

Hou Kirke

I 1899 indledte man byggeriet af Hou kirke, som stod færdig til indvielse den 14. oktober 1900. Inden da blev gudstjenesterne i Hou afholdt på byens skole eller i det fri, såfremt vejret tillod det.

 

I Hou by og omegn boede på daværende tidspunkt 520 personer, der ernærede sig ved fiskeri og landbrug. Da kirken blev indviet deltog 300 mennesker i gudstjenesten.


Det gyldne kors, der i dag sidder over indgangsdøren, udgjorde fra starten alterudsmykningen. Bogstaverne på korset "ISH" er de første bogstaver i navnet Jesus, på Græsk. Enkelte personer, med udpræget vendelbolune, har dog udlagt bogstaverne som "I Sølle Houboere".