©  Foto:

Humleore Skoven

Humleore Skov er på ca. 700 ha og privat ejet. Skoven bruges til almindelig skovdrift og jagt. En stor del af skoven er udlagt til vandforsyning, og der benyttes derfor ikke kemikalier eller gødskning i den daglige drift.

Skoven er varieret med både løvtræer og nåletræer og er rig på insekter og fugle. Er man stille og tålmodig, når man færdes i skoven, kan man endda være heldig at se en af de imponerende havørne, som har bygget rede i området. Af samme årsag er der visse steder i skoven, hvor man ikke må færdes, hvilket er markeret med skiltning.

Navnet Humleore kommer fra sagnet om Kong Humble, der angiveligt boede på den prægtige Kong Humbles Borg. Ifølge sagnet skaffede kongen sine fjender af vejen ved at kaste dem ned i en dyb brønd. I skoven kan man se ruinerne fra borgen, der blev udgravet af nationalmuseet i 1899.

Man mener derudover, at der har været en bispe- eller høvdingegård på stedet i middelalderen. Det var bl.a. i Humleore at Roskildebispen Niels Stigsen i 1241 skrev stifelsesbrevet til Skovklostret, der i dag er Herluftsholm.

I dag er der ikke meget at se af borgen. Der findes stadig nogle sten fra den oprindelige borg, men det meste er overgroet, og man kan ikke se nogen plan for den bygning de engang har været en del af.