©  Foto:

Hundeskove

I Ringsted Kommune er der masser af skove, grønne områder og arealer, hvor du kan lufte dig selv og din hund.

Ønsker du at lufte din hund uden snor, findes der tre hundeskove, hvor din hund kan gå løs, naturligvis under forudsætning af, at din hund er flink overfor andre hunde og mennesker.

Kaserne Park Hundeskov

Ved Kaserne Parkvej ligger tre indhegninger, hvor hunde må luftes uden snor. Indhegningerne byder på forskellige frugttræer - æbler, blommer og kirsebær - som hundelufterne er velkomne til at plukke og spise.

Der er borde og bænke i indhegningerne.

GPS: 55.4530078, 11.7973887


Hundeskov i Benløseskoven

Et lille område, ca. 1,5 hektar, af Benløseskoven er indhegnet til hundeskov. Der er god mulighed for at parkere lige ved indgangen. I hundeskoven er der opsat borde/bænke.

GPS: 55.4668147, 11.7889842


Vigersted Hundelufteområde

På Humleorevej - 200 meter syd for Vigersted byskilt - ligger Vigersted Hundelufteområde. 

I indhegningen er der en bænk og mod syd er området afgrænset af Oplevelsesstien, hvor der findes bålhytte og borde/bænkesæt.

GPS: 55.4788933, 11.8872333

 


Ifølge Naturstyrelsen gælder følgende for færdsel i hundeskove:

I Naturstyrelsens hundeskove må du lade din hund løbe frit - under forudsætning af, at du har fuldt herredømme over hunden.

Fuldt herredømme betyder ifølge tidligere domme, at hundeføreren kan standse hunden, hvis den f.eks. angriber andre dyr og mennesker.

Hunden skal altså have tæt kontakt til føreren og må ikke genere andre gæster, hunde eller det vilde naturliv, f.eks. ved at true eller løbe efter dem.

Hunde, som ikke f.eks ikke prompte kommer på kald, skal derfor føres i snor eller holdes ved fod. Det er som udgangspunkt hundeføreren, som har ansvaret for at undgå konflikter.

Reglerne i Naturstyrelsens hundeskove gælder ikke automatisk hos kommuner eller private skovejere. Tjek derfor altid hos skovejeren, om reglerne for hans eller hendes hundeskove.