©  Foto:

Hundstrup Kirke

Kirken er oprindeligt bygget i romansk stil. I kirkens sydøstlige hjørne er indsat en kvadersten med et hoved i relief - formodenlig en katolsk gejstlig. Tårnet i kirkens vestende er kommet til i den sene Middelalder. Samtidig blev det romanske kor nedbrudt og kirken forlænget mod øst. Ved den samme ombygning blev kirkens træloft udskiftet med hvælvinger.

Hundstrup kirke har tidligere haft et kapel på nordsiden og et våbenhus på sydsiden, men disse tilbygninger blev sløjfet i 1858. Ved samme renovering blev indgangen til kirken flyttet til tårnets sydside. De to korsfløje på kirken stammer også fra 1858.