©  Foto:

Hurup Kirke

Bykirken i Hurup Thy er bygget i 1100 årene, men er blevet ændret meget ved om- og tilbygninger siden da. 

Oprindelig var Hurup Kirke uden tårn og sideskibe. 

I kirken lægger man blandt andet mærke til altertavlen, opdelt i fire billeder, som Sven Havsteen-Mikkelsen har stået for. Altertavlen blev indsat i 1981. Det gamle alterbillede fra omkring 1850 kan nu ses på væggen i orgelrummet.

Kirkens romanske døbefont er formentlig lige så gammel som kirken selv.

Runesten på kirkegården uden for våbenhuset

Runestenen dukkede op, da man gennembrød diget for at skaffe plads til et nyt kapel. Indskriften kan (måske) tydes sådan: ”Thormod, en velbyrdig ”dreng”, rejste dette minde efter N.N. sin fader (eller broder)."