©  Foto:

Husby Hole

Stednavnet Husby har oprindelse helt tilbage til vikingetiden, medens ordet Hole betyder hulning eller hulvej, og dem er der stadig nogle stykker af i området. En af de flotteste går mod nord fra Husby og mod Skårhøj. Hulvejene kom af kørsel med forspand af heste eller okser. Hjulsporene gnavede sig efterhånden dybere og dybere ned i bakken.

I middelalderen strides adel og kirke flere gange om kongemagten, men i begyndelsen af 1440érne skabte de dengang kaotiske forhold betingelserne for et bondeoprør mod det voksende adelsvælde. Flere steder i landet gjorde bønderne oprør, men de blev hurtigt nedkæmpet. De afgørende slag kom til at stå i Hanherred. Flere samtidige skriftlige kilder nævner begivenhederne i juni 1441, men ikke i detaljer. De mundtlige overleveringer og en folkevise fortæller, at der stod mindst et slag på egnen.

Arkæologiske fund viser, at der nok er hold i historien. En landmand havde nemlig i mange år pløjet knogler op i marken ved Sct. Jørgensbjerg, og i 1964 fandt man en stor grav fyldt med menneskeknogler - sandsynligvis resterne af de oprørske bønder.

En stor granitsten er i dag rejst til minde om bondeoprøret i 1441. Stenen blev 500 år efter rejst på det højeste punkt lige over hulvejen og indviet ved en folkefest efter afslutningen på den tyske besættelse i 1945.

Naturområde med afmærket vandrerute, som går rundt i Husby Hole, ca. 3 km lang. Brochure kan hentes på VisitJammerbugtens 3 bureauer i Fjerritslev, Blokhus og Brovst.