©  Foto:

Hvalpsund Fiskeplads

Kyststrækningen omkring Hvalpsund ligger, hvor fjorden bliver smallere, ind mellem Risgårde Bredning og Skive Fjord og Louns Bredning, og dermed kan du fiske på alle de fisk, der trækker til Karup, Simested, Skals Å m.fl. På hele den 4 km strækning er der flere gode pladser med muslinger, ålegræs og små rev, og det kan betale sig at koncentrere fiskeriet i områderne med størst variation.
 
Parkering på Hvalpsund Lystbådehavn, Fjordvej (GPS)