©  Foto:

Hvide Sande Havn

Hvide Sande Havn er kendt som en af Vestkystens mest moderne fiskerihavne, og dermed også Danmarks 5- største. Gennem de seneste år har havnen udviklet sig til en aktiv trafikhavn, og godsmængden er blevet øget siden 2013. Derudover har Hvide Sande Havn også en voksende rolle som base for en række offshore vind-aktiviteter.

Hvide Sande Havn er en af Danmarks mest moderne fiskerihavne, med gode service- faciliteter. Hvide Sande Havn blev anlagt i forbindelse med afvandingsslusen og kammerslusen og indviet i august 1931. Der er foretaget store udvidelser og renoveringer af havnen i årene 1970 – 1985, og i årene 2002 – 2008 er der foretaget store investeringer primært i en modernisering af losse- og auktionsfor-holdene for konsumfisk.

Havnen består af 2 havneafsnit vest for sluserne: Sydhavnen, med 2 bassiner, og Nordhavnen og af 2 havneafsnit øst for sluserne, i Ringkøbing Fjord: Østhavnen og Tyskerhavnen. Havnen har en hjemmehørende fiskeflåde, som består af 60 fartøjer med en samlet bruttotonnage på ca. 4.000 BT. 

De mindre fartøjer er ved at forsvinde og bliver delvist erstattet af større fartøjer på 200-300 BT.  I forårsmånederne søger mange fremmede fartøjer til Hvide Sande Havn, primært på grund af tungefiskeriet. Havnens indsejling vender direkte ud mod vesterhavet. Indsejlingen bliver beskyttet af en 500 m lang læmole. Vanddybden i indsejlingen er på 4,5 – 5,0 m.