©  Foto:

Hvide Sande Sluseanlæg

Sluseanlægget i Hvide Sande var det som startede byen, og består af 2 sluser. Sluserne regulerer ud – og indstrømninger mellem Ringkøbing Fjord og Vesterhavet og derved muliggjorde afvandingen af flere tusind hektar vådområder omkring de Vestjyske fjorde og ådale.

Her startede byen Hvide Sande. I Hvide Sande finder du to sluser. En afvandingssluse, som regulerer vandforholdene mellem fjord og hav. Og kammerslusen, som sørger for passage mellem hav og fjord. Holmsland, som den smalle tange kaldes, skiller Ringkøbing Fjord fra Vesterhavet.

Efter 100 års diskussion om en gennemsejling fra havet til fjorden, åbnedes i 1931 Hvide Sande Kanal, der består af sluseanlæg for fiskefartøjer og vand- standsregulering. Det hele styres fra "Blåtårn", den blå bygning ved klapbroen. Her holder havneadministrationen og redningsvæsnet til.