©  Foto:

Hvisselhøj Jættestue

Jættestuen i Hvisselhøj er unik med de tre stenbyggede kamre fra stenalderen.

Intet sted i Danmark har man hidtil fundet en jættestue med tre kamre bygget bag hinanden. Dog findes der flere jættestuer med et hovedkammer samt et mindre bikammer. I alt kendes 25 jættestuer med bikammer i Jylland, hvortil kommer yderligere to på Sjælland samt to på Lolland.

Overordnet set er jættestuer med bikammer hovedsageligt koncentreret i den nordlige del af Jylland, og dette faktum kan være med til at bekræfte en teori, som i de senere år er begyndt at vinde frem. Teorien går ud på, at det har været omrejsende lokale specialister, som har opført de indviklede megalitanlæg.

Dette understøttes af, at man andre steder – blandt andet i egnen omkring Frederikssund på Sjælland - har fundet konstruktionsdetaljer, der er så ens, at der kun kan være tale om de samme håndværkere. Konstruktionen og bygningen af de komplicerede jættestuer har krævet enorme ressourcer og en højt specialiseret viden.

Selvom bærestenene og dækstenene har været de centrale elementer i bygningen af jættestuerne, så findes en mængde detaljer, som gør værket fuldendt. Eksempelvis tørmurene mellem bærestenene og de flintlag i højkonstruktionen, der leder regnvandet væk fra kammeret.

Der er offentlig adgang til Hvisselhøj.