©  Foto:

Hylke Kirke

Ifølge sagnet om Hylke Kirke blev kirken opført af to lokale stormænd. Så længe de havde travlt med byggeriet, var der ingen problemer - men så snart den stod færdig, blev de uenige om den fornemste plads i kirken og slog hinanden ihjel i tvekamp. Indtil slutningen af 1700 tallet skulle der have været indridset i blytaget, at "Eske Brok og Oluf Top, de bygde Hylke kirke op." Da blytaget for længst er borte, er indskriften det også; men kirken står endnu.

Kirkebyen Hylke er den ældste af sognets landsbyer. På et tidspunkt opstod de andre småbyer, Brørup,Ustrup og Båstrup, alle bebyggelser med endelserne -rup og -strup, der fortæller, at de ikke hører til de allerældste, men er opstået ved knopskydning fra hovedbyen Hylke. Først i 1624 fik sognet så nogenlunde de grænser, det har i dag.

Hylkepræsten havde svært ved at klare sig i det tyndt befolkede sogn, og af de tiender, han fik af gårdene. Gang på gang klagede han sin nød til Christian den 4. Han blev bønhørt og de store gårde i Ringkloster, Nissumgård og det, der nu i mange år har heddet Tammestrup Øde, blev lagt til Hylke sogn og til præstens indtægter.

Kirken er aflåst, men man er altid velkommen til at ringe til Alex Korsbakke (tlf. 86 53 83 19), der efter nærmere aftale vil sørge for at kirken bliver åbnet.