©  Foto:

Hyllested Kirke

Hyllested Kirke består af et kor og skib fra romansk tid i rå kampesten med tilhuggede hjørner.

Kirken har et sengotisk tårn og et våbenhus i rå kamp og mursten.

Skibets gavl er den oprindelige mens korets kamtakgavl er nyere. Våbenhuset er fra 1500-tallet og har blændinger som er typiske for egnen omkring Aarhus.

Mange kalkmalerier fra omkring 1500-tallet. 
Kirken blev restaureret i perioden 1964-1967 og det var i denne tre-års-periode, at kalkmalerierne blev afdækket.  Senbarok altertavle. Alterbillede fra 1751, malet af den kendte kirkemaler Mogens Thrane. I kirkens alter findes en kridtstensblok, der i kirkens katolske periode tjente som gemme for en helgenrelikvie.