©  Foto:

Icebreakers og pauseaktiviteter

En lang mødedag kan godt være mentalt energikrævende - så brug for en pause...?

- man er ”på” på en anden måde end man plejer, man skal tilegne sig ny viden og man skal måske møde nye mennesker. Icebreakers og pauseaktiviteter er øvelser, som er velegnede til at ryste deltagerne sammen på kort tid eller til at give dem ny energi og nyt fokus ved hjælp af korte, adspredende opgaver. Disse aktiviteter kan på en sjov og effektiv måde løsne op og lette samtaler, gøre deltagerne livligere og mere energiske samt bringe kreativitet og fællesskabsfølelse på banen.

Aktiviteterne tager mellem 5-60 minutter og kan laves med både store og små selskaber. De længerevarende aktiviteter kan bruges ved start på dagen, efter frokost eller som afslutning på mødedagen. De korterevarende aktiviteter kræver et minimum af forberedelse og kan derfor hurtigt afvikles for at give deltagerne et kort pusterum og en ”genopladning” inden mødedagen fortsætter. Disse icebreakers og pauseaktiviteter kan med fordel kombineres med Klatretræ.dk længerevarende teambuilding senere samme dag.

Mødested
Efter aftale

Deltagere
8-100

Varighed
1 time

For mere information kontakt: klatretræ.dk