©  Foto:

Issøområdet

Issøområdet kan stadig fornemmes fra Rødme Bakke, hvor en del af issøbunden tydeligt ses.
 
For ca. 20.000 år siden dannede en istidsgeltcher en 35 km2 stor sø. Da isen smeltede aflejredes smeltevandsler på bunden.

Fra 1700-tallet til i dag har lejret dannet grundlag for en stor produktion af teglsten.