©  Foto:

Jættestuen i Ginnerup Plantage

I Ginnerup Plantage og tæt ved landevejen ved Over Ginnerup finder man en samling af store, velbevarede gravhøje fra perioden 2500-2000 f.Kr. Blandt højene er Sallings eneste tilgængelige jættestue. Jættestuen indeholder et velbevaret kammer og gang. Jættestuen blev i 1910 undersøgt og restaureret. Så i dag kan man kravle ind i den - hvis man tør!

En afmærket sti fører fra P-pladsen ved vejen ind til højen.

Kilde: "Spøttrup - turist information". "Rundt om Spøttrup - ture i Viborg amt". "Kulturhistoriske interesser - forhistorisk tid", Viborg amt.