©  Foto:

Jættestuen Møllehøj

Jættestuen Møllehøj er stor og velbevaret.

Den er fra ca. 3500 f.Kr. og har altså ligget der i over 5.000 år. Hvis du tør, kan du medbringe en lommelygte og kigge indenfor. Indgangen er lang og lav, men i det indre rum er det højt nok til, at de fleste kan stå oprejst. Jættestuen er 1,9 meter høj, 6,7 meter lang og 2,9 meter bred. Kammeret kan rumme en snes voksne, og her blev der blandt andet fundet tre økser, syv dolke og flere lerkar. Jættestuen blev udgravet allerede i 1707. 

I stenalderen begyndte folk at dyrke jorden, flinteredskaberne fik en finere bearbejdning, og nye gravskikke kom til landet. Herom vidner de mange dysser og jættestuer, som er i Fjordlandet.

Jættestuen ligger lidt sydøst for Lille Rørbæk.