©  Foto:

Jættestuerne i Snæbum

3 jættestuer i Snæbum fra stenalderen, ca. 3200 år f.Kr.

Dobbelt-jættestuen Snæbum blev ødelagt før år 1900, inden fredningen trådte i kraft.

Spanskhøj, en mindre høj med 2 jættestuekamre, er lukket for turister, fordi den er så svær at komme ind i.

Sniphøj, en af landets mest anselige og bedst bevarede jættestuer i Danmark.
Den er 36 m. i diameter og ca. 8 m. høj, indeholder 2 seperate kamre, med 6 - 8 m. lange indgange.
Det venstre kammer indeholder en overliggersten på ca. 18 tons og sidesten på op til 10 tons.

På grund af højens højde nu, mener man, at der i bronzealderen blev fyldt mere jord på, så højen var op til 10 m. høj.
Dette for at bruge den til urne-nedsættelse.
 
Man mener, at der for ca. 5000 år siden var et stort fjordlignende vandløb omkring højene. Det løb fra Mariager Fjord helt ud til Limfjorden ved Hjarbæk, hvor stenene blev fundet og transporteret over isen om vinteren.