©  Foto:

Jegindø Kirke - Thyholm

Jegindø Kirke - Thyholm

Jegindø Kirke ligger meget smukt, hvor alle øens veje samles, og den store hvide bygning kan ses viden om henover Limfjordens vande. Den indremissionske vækkelse var stærk på Jegindø, og den lille gamle kirke kunne slet ikke rumme de mange, der strømmede til gudstjeneste, så i 1919 fik man rejst den nye, rummelige kirke. Man bevarede dog koret fra den oprindelige kirke.

Opførelsen kostede 65.000 kr. hvoraf de 12.000 blev indsamlet på øen.

Den østligste del af den gamle kirke er bevaret som sakristi og præsteværelse. Kvaderne røber, at her har været kirke siden Valdemarstiden. Mange af navnene på gravstenene viser, at af den tidligere overvejende fiskerbefolkning er mange kommet til øen, især fra Harboøreegnen.

De stor hvide hvælvinger virker overvældene, når man træder ind i kirken. Altertavlen er "gjort" af Hans Snedker i 1598. Maleriet af Jesus på korset er fra 1880, mens de smukke indskrifter med Fadervor, dåbsbefalingen og nadverordene er fra 1750, sammen med den latinske tekst: Beati, qvi ad coenam nuptiarum agni vocati sunt (Salige er de, som er indbudt til lammets bryllupsmåltid). De to fløje har små malerier fra pietismens tid. Øverst oppe med et englehoved på hver side fremtræder Jehovas navn med hebraiske bogstaver.

Prædikestolen fra 1640 har utraditionelle malerier i fleterne nemlig fra venstre mod højre, evangelisten Johannes med bæger og bog, Kristus med verdenskuglen og Paulus med ordets sværd. En latinsk tekst: "Anno 1654. Jesus Salvator, salva nos" betyder: år 1654, Jesus frelser, frels os.

I det brede kor er hvælvingerne smykket med nyere kalkmalerier fra 1919, hvori er indflettet 8 skriftsteder. Døbefonden fra kirkens første tid har et lille Nürenberg-dåbsfad fra ca. 1575, med syndefaldet som motiv.
I sideskibet hænger en smuk og omhyggeligt udført skibsmodel af fregatten "Dannebrog". Galionsfiguren er en lille porcelænsfigur. Ret enestående er det, at 38 af kirkebænkenes gavle fra 1643 er bevaret.

Også orgelpulpituret, der blev flyttet over fra den gamle kirke, stammer fra samme tid, idet Rasmus Snedker i Nykøbing har opsat det i 1647. Kirkens 2 klokker er fra 1463 og 1947.

I 2007 fik man et nyt klokkespil med 11 klokker, som spiller hver dag kl. 9, 12, 15, 18 og 21.