©  Foto:

Jels Mølle

Jels Mølle er en stor hollandsk gallerimølle, bygget i 1859. Den har været i brug frem til 1959, hvor den har malet korn til foder, mel og gryn. Jels Mølle ligger på en bakketop i Jels by, og har med den beliggenhed kunnet udnytte vindenergien samtidig med, at den har været synlig i landskabet - og givet mølleren en god udsigt.

Jels Mølle er af den hollandske mølletype, hvor alene den løgformede møllehat skulle drejes rundt for at fange den rette vindretning til vingerne. Tidligere var det hele møllebygningen, der skulle drejes. Dette spring i teknologi gjorde, at møllens vinger kunne laves længere, så vingerne på Jels Mølle har et spænd på 21 m, hvilket er forholdvis meget for denne type møller. Den 12-kantede træterrasse rundt om møllebygningen kaldes for Galleriet, og her gik mølleren, når han skulle sætte sejl på vingerne. Selve møllebygningen er i dag hvidkalket som møllen oprindeligt har været. Inde i Jels Mølle der 4 lofter samt hatten, og det oprindelige maskineri, kværne, hejseværk og korntragte er bevaret helt intakt. Den løgformede møllehat er beklædt med sorte spån, som er renoveret i 2009. Ved siden af møllen har der ligget pakhus og bolig til mølleren. Mølle, originalt maskineri og bevarede tilbygninger giver et godt billede af, hvordan dansk landbrug for 150 år siden fik forarbejdet sine produkter.  

Jels Mølle blev bygget af Johan Møller, som fik tilladelsen efter en audiens hos Kong Frederik VII. Møllen havde i 1859 samme udseende som i dag med vinger til sejl og svans til manuel krøjning af hatten. Jels Mølle blev fredet i 1959 og er i dag en af de få fredede møller, der er tilbage i Danmark. Fredningen er fornyet i 2014.

Møllen fremstår i dag smukt vedligeholdt, og "Foreningen til bevarelsen af Jels Vindmølle" har stået for renovering og vedligehold både af selve møllen og tilhørende pakhus og møllerbolig.

Møllen er ikke åben dagligt, men du kan være heldig at opleve møllelauget motionere møllens vinger. Der sker en gang om ugen. Fremvisning af møllen kan aftales med Tøger Stranddorf, der kan træffes på mobil 29912047.

Man må gerne opholde sig ved møllen, hvor der er borde og bænke, og nyde bygningen og den historiske stemning.

Afstande
Hærvejens vandrerute 0,150 km
Hærvejens cykelrute 0,150 km