©  Foto:

Jels Søbad

Jels Søbad ligger lige på kanten af Jels Nedersø med nok Danmarks smukkeste baggrund for en frisk dukkert. 

Når du kan klare vandtemperaturen, så kan du her bade i friskt ferskvand med udsigt til dansk bøgeskov og en hyggelig by langs med søbredden. Badebroen giver mulighed for alle typer vandleg - både til dig, der tør springe ud på dybt vand, og de mindre børn, der bare gerne vil soppe og lege i sandkanten. Det er gratis at benytte faciliteterne ved Jels Søbad. Fra 1. juni 2020 har der været Badepunktsflag på Jels søbad, som tegn på at badevandskvalitet, omgivelser og faciliteter er i orden. Badepunktsflaget erstattede Blåt-flag, som har været på søbadet siden 2015. Badepunktflaget er en fælles nordisk løsning, der viser, at der er badevand af høj kvalitet. 

Bygningerne ved Jels Søbad rummer lækre og moderne omklædningsrum for badegæsterne og den cirkelrunde badebro, der skaber et børneområde, et område til rolig svømning og et område til udspringere. De oprindelige bygninger er erstattet med helt nye bygninger, der er et aktivitets- og samlingssted i naturen. Jels Søbad er opført som et samarbejde mellem Jels Lokalråd og Vejen Kommune og blev indviet i juni 2014, og ligger samme sted som det oprindelige søbad fra 1930'erne. 

Vil du kende dagens vand- og lufttemperatur ved Jels Søbad, så skal du tjekke denne side. Omklædningsfaciliteterne er åbne i sommerperioden - afhængigt af vejret. 

Livredder og sikkerhed:
Der er livredder ved Jels Søbad i perioden fra 29. juni til og med den 11. august i tidsrummet fra kl. 10-18.

Uden for skolernes sommerferie kan der købes livredder gennem RøddingCentret.

God adfærd
Vejen Kommunes byråd har i foråret 2020 vedtaget et ordensreglement for ophold ved Jels Søbad: 
1. Motorkøretøjer og knallerter må ikke færdes ved søbredden og på de omkringliggende græsarealer.
2. Affald må ikke henkastes.
3. Høj musik og støjende adfærd må ikke finde sted.
4. Brug af åben ild må kun finde sted på de dertil indrettede pladser.
5. Overtrædelse af ordensbestemmelserne kan straffes med bøde.

Afstand til Hærvejen: 
Vandrerute: 0 m
Cykelrute: 1,0 km