©  Foto:

Jelstrup Kirke

Romansk kor og skib Sengotisk våbenhus Alterbord fra 1600-tallet Prædikestol fra 1610. Efter reformatorisk kalkmaleri på korets sydvæg ca.1675.

I kirken findes epitafie og gravsten over tidligere sognepræst i Jelstrup Poul Jensen Harridslev samt gravsten over en tidligere ridefoged på Sejstrupgaard.

Kirken er åben i graverens arbejdstid (undtagen mandag) og ellers oplyses der om adresse for åbning.

Læs mere om Jelstrup Kirke på sognets hjemmeside eller på www.sogn.dk. På www.kirkehistorie.dk kan du finde mange oplysninger om kirkens faciliteter.