©  Foto:

Jernalderboplads i Marbæk - Myrtue

Jernalderboplads i Marbæk ved Esbjerg, på stedet kan ses 3 fredede hustomter fra begyndelsen af jernalderen, hvor husenes ildsteder og brolagte stalde stadig kan ses. Mellem husene er der brolagte stier.

Marbækområdet har været tæt bebygget i århundrederne omkring Kristi fødsel. Der er både fundet en grav og adskillige jernalderbopladser langs kysten samt i den sydlige del af plantagen. På bopladserne ved Sjelborg og Myrtue er de frilagte hustomter med brolagte staldgulve og gader blevet fredet. Midt i Marbæk Plantage findes også et stort system af jernaldermarker - såkaldte digevoldinger.