©  Foto:

Jørgen Olufsens Gård

På Østerågade tæt på Nytorv ligger denne smukke købmandsgård. Opført af Aalborgs daværende borgmester Jørgen Olufsen i 1616 er det dermed Danmarks bedst bevarede købmandsgård fra renæssancetiden.

Jørgen Olufsen var halvbror til Jens Bang, som angiveligt skulle have betragtet denne købmandsgård og sagt: "Kalder du det et hus? Nu skal jeg vise dig, hvorledes man bygger et hus!" hvorefter han opførte Jens Bangs Stenhus, det efterhånden mest fotograferede hus i Aalborg.

Købmandsgårdens arkitektur

Men Jørgen Olufsens gård er alligevel et kig værd. Købmandsgården består af krogede pakhuse i tre stokværk med hejsebomme og lange rækker af luger til kornmagasinerne. I porten til Østerågade ses en jernstang med en kraftig krog. Her foregik al ind- og udvejning, så kunderne kunne kontrollere, at alt gik ærligt til.

Bygningen består dels af et stenhus med gavlen til gaden og en bindingsværksfløj, der ofte kaldes Hamborggården. Gavlhusets store kælderporte vidner om, at her engang var både å og havn.

360 år og stadig smuk

Stenhuset med den høje trappe er rigt udsmykket. Sandstensportalen med mands- og kvindehermer bærer bygherren borgmester Jørgen Olufsens initialer og årstallet 1616. I en niche højere står en dejlig dame. Til trods for sin høje alder, over 360 år, har hun holdt sig strålende. Årsagen til hendes smukke unge tilstand skyldes eftersigende, at bier gennem tiden har brugt figuren som bistade, hvorved træværket er blevet imprægneret med bivoks.