©  Foto:

Jomfru Ane Parken

Jomfru Ane Parken indbyder i sommerhalvåret til stor aktivitet, hvor græsset næsten ikke kan ses for bare mennesker. Sanseoplevelser, fysisk aktivitet og vandaktiviteter er få af de oplevelser der tilbydes.

Parken er i grove træk opdelt i fire områder: den vestlige del, området omkring det nye havnehus, den østlige del og Aalborg Havnebad.

Den vestlige del af parken er indrettet med fast belægning. Det er et robust og multianvendeligt område, som fx bruges til torvehandel. Her er der også mulighed for at spille forskellige former for boldspil på boldbanen og arrangere særlige begivenheder med musik og dans.

Ved det nye havnehus er der plads til udeservering, og der etableres et grønt lege- og opholdsområde for mindre børn. I denne del af parken finder du også de offentlige toiletbygninger. Den østlige del af parken er tænkt som et rekreativt område. Her er der oprettet en lille byhave med forskellige stauder og klatreplanter. Der er et større græsareal forbeholdt fx solbadning.

Aalborg Havnebad

Det fjerde og sidste område udgøres af Aalborg Havnebad, der åbnede i 2011. Det indeholder mulighed for sommerbadning og vinterbadning med faciliteter som omklædning og sauna ude på havnebadet. Der er indrettet bassiner til små børn, større børn, motionssvømmere, samt de, der har lyst til at springe fra det store tårn.

Aalborg Havnefront og Jomfru Ane Parken er tænkt som en helhed med harmoni i materialer og belysning. De valgte materialer er rå som fjorden – asfalt, cortenstål, beton og træ - og samtidig optræder forfinede referencer til havet fx med bølgende fortovsmønstre.