©  Foto:

Kærene

Kærene er et af landets største områder med næringsfattig mose. I Kærene findes også Birkemosen

Kærene består af gamle strandvolde, godt gemt under lyngens tykke tæppe.

I lavningerne dannes lavvandede næringsfattige søer, der til dels tørrer ud om sommeren.

Fredfyldte pletter af skøn natur med soldug, klokkeensian

Nordfra kommer man til Kærene fra Plantagevej. Sydfra, udgår de fra vejen På Remmerne