©  Foto:

Kannikegården i Ribe - prisbelønnet arkitektur

Kannikegården (Lundgaard og Tranberg 2016) er flot og moderne prisbelønnet arkitektur på domkirkepladsen i Danmarks ældste by, Ribe. Bygningen rummer også rester af nok Danmarks ældste teglstensbygning og Danmarks første kirkegård.

I perioden efterår 2014 - vinter 2016 blev Kannikegården af Ribe Domsogns Menighedsråd opført som menighedshus og som ramme for kirkelige kontorer i Ribe.

Bygningen er tegnet af arkitektfirmaet Lundgaaard & Tranberg, København, som vandt opgaven ved en konkurrence i 2012. Bygningen rummer kirkegårdsforvaltning, kordegnekontor, provstiadministration samt kontorer for præster og organister i byens to sogne. På 2. sal er der en sal, som benyttes til koncerter, møder og foredrag.

I bygningens "kælder" er der rester af et tidligere kannikeklosters spisesal (refektorie). Klosteret brændte i 1176, og ruinen anses for at være noget af det ældste teglstensbyggeri i Danmark.

Kannikegården er overvejende opført i beton, stål, glas og tegl. Teglet som præger bygningen, er i et specielt format (34 x 70 cm) og fremstillet hos Petersen Tegl ved Nybøl Nor. Leret er hårdt brændt og af engelsk oprindelse. Den middelalderlige rest af processionsgangen er sammenbygget med det nye hus.

Bag Kannikegården er der en have, som med terrasser fører ned til ruinens base, der kan ses gennem glasvægge. Herfra kan  man bevæge sig rundt om bygningen og fornemme kulturlagenes voldsomme tykkelse på stedet. 

I årene  2008/2009 og 2011/2012 blev der foretaget arkæologiske undersøgelser af hele det nu bebyggede område, hvor de formentligt ældste kristne begravelser i Danmark (890-erne) samt den bevarede ruin blev fremdraget, desuden et fragment af en runesten og omkring 100.000 løse genstande.

Arbejdet med bygningen har været lagt i hænderne på firmaet Jorton som en hovedentreprise med 9 underentreprenører.

Bygningen er finansieret med branderstatningen, lån i stiftsmidlerne samt fondsstøtte.

Ruin- og havedelen er finansieret med støtte fra fonden Realdania.

De Første Kristne - Danmarks ældste kristne kirkegård

I sommeren 2021 blev det muligt at komme helt ned til ruinen. Samtidig kan man se hvor der er fundet grave og man kan via touchskærme gå endnu mere på opdagelse i historien.

Kannikegården kan besøges ved arrangerede, guidede ture. Ruinen kan også beskues med guide, hvor man kommer inden for glasset og ser ned på ruinen. Kontakt +45 75 42 03 50 eller anms@km.dk