©  Foto:

Kappendrup Kirke

Kappendrup Kirke er et helligt sted, men det er ikke en kirke for kristne, det er et stort begravelsesmonument fra stenalderen.

Kappendrup Kirke har absolut ikke noget med kristendom og landsbykirker at gøre, men det er navnet på en langdysse fra bondestenalderen.

Når man står foran Kappendrup Kirke, skal man mobilisere sin fantasi lidt. Gennem tiden er jord forsvundet og sten flyttet på.  Stendyssen har været dækket af en langhøj, hvis omrids man kan se, fordi 37 randsten, der har kantet højen, er der endnu, en del er dog væltet. Anlægget er 35,5 meter langt og 9,25 m bredt. Der er to gravkamre, den ene med dæksten. Lige ved siden af ligger resterne af et stort dyssekammer uden dæksten uden jord over. Udenfor Kappendrup ligger flere rundhøje.

Stendysser findes både små og store, dækket af en rund eller en lang høj af jord, eller helt eller delvist fritlagt, fordi jorden med tiden er eroderet bort. På den måde fik vi de ikoniske stendysser i landskabet bestående af et antal store sten med en stor dæksten ovenpå.

De er bygget midt i bondestenalderen fra 3500 til 3200 f.Kr. Dysserne er bygget af store granitblokke. I begyndelsen var de små og beregnet til en enkelt begravelse, men senere byggede man dem større, og de fik en indgang, så de kunne bruges flere gange. Dette udvikledes endnu senere til jættestuerne, der tilføjede en gang indtil dyssekammeret.

Du kan se mere på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside:

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/5356/

KØRSELSVEJLEDNING:

Fra rute 327 drejes fx ad Hjadstrupvej, kør gennem Hjadstrup til Kappendrup. Så hedder vejen Kappendrup. Parker ved Kappendrup raste- og legeplads.

Fra Otterup køres ad Horsebækvej. Drej til højre i Hjadstrup og fortsæt til Kappendrup. Nu hedder vejen Kappendrup. Parker ved Kappendrup raste- og legeplads.

Mellem Kappendrup 63 og 67 er der et seværdighedsskilt, gå lige frem og der er en lille skilt hvorpå der står ”Sti. Fortidsminde”. Man går så til højre i alléen, og snart ser man stendysserne.