©  Foto:

Karby Kirke

"Øens gamle domkirke" kaldes Karby Kirke, den største af landsbykirkerne på Mors. Opført i flere etaper; den oprindelige bygning stammer fra begyndelsen af 1100-tallet. Kirken har en spændende altertavle, prædikestol og pulpitur, malet omkring år 1700 i en slags "pietistisk surrealisme". Sakristi med kalkmaleri, der forestiller de fire evangelister. Døbefonden er et meget velbevaret og smukt, romansk granitarbejde af Morsingtype. Dåbsfadet, der er fra omkring 1575, har bebudelsen som motiv.

Kirken er åben fra morgen- til aftenringning. Er døren låst, kan nøglen hentes hos graveren.