©  Foto:

Karlebo Mølle

Karlebo Mølle blev opført i 1835 efter at dens forgænger, en stubmølle, var brændt ned.

Mølletypen kaldes ”hollandsk bakkemølle” eller ”kældermølle”. Dens vinger er forsynet med vindbrædder og sejl. Oprindeligt havde møllen krøjebjælker, men den er nu forsynet med et krøjeværk med vindrose.

Mølle med hjælpemotor

I 1920'erne blev der opsat en hjælpemotor, der kunne trække flere af møllens maskiner.
Motoren eksisterer desværre ikke mere. I 1946 ophørte driften af møllen, og det var egentlig meningen at den skulle rives ned, men det blev heldigvis forhindret, og i 1950 blev den fredet. Først den 9.juli 2013 fik møllevingerne igen sejl på, efter omkring 67 års stilstand.

Det meste af møllens inventar - kværne, sigter, gangtøj m.v. - er bevaret, og den fremstår nu som museums mølle. 

Besøg møllen

  • Møllen ligger på Kirkeltevej 161C, 2980 Kokkedal. Kun parkering på, og adgang fra Kirkeltevej. 
  • Se møllens åbningstider, desuden er møllen åben hvis flaget er oppe. 
  • Der fri entre, men bidrag er velkomne.